• Sinds 2015 zijn er subsidies voor sociale huurwoningen waar de eigenaar bereid is om duurzaam in te investeren. Gaat u woningen verbeteren laat ons dan onderzoeken of er wellicht subsidie mogelijkheden zijn. – oktober 2016 –

  STEP subsidie
 • Teruggave energiebelasting: Een casus: Een hofje met 27 woningen in Amsterdam, allen aangesloten op één elektra meter gedurende de laatste 5 jaar. We hebben een teruggave van energiebelasting gerealiseerd van € 18.388,-

  oktober 2018
 • Wattch is door de Rijksoverheid als erkende deskundige aangemerkt als het gaat om het controleren van afmelden van energielabels voor woningen!!

  energielabel
 • collectieven van Consumentenbond, Groepsveiling en Vereniging Eigen Huis weer duurder dan onze prijs vergelijkingssites…

  wattch september 2018
 • Teruggave energiebelasting: Een casus: Een pand met 5 woningen in Haarlem, aangesloten op één elektra meter gedurende de laatste 5 jaar. We hebben een teruggave van energiebelasting gerealiseerd van € 7.152,-

  wattch
 • De collectieve inkoop van energie biedt niet meer de voordeligste aanbiedingen getuige de laatste aanbestedingen van de Consumentenbond en van Vereniging Eigen Huis.

  juni 2014

Wattch organiseert collectieve inkopen energie. Bedrijven en instellingen bieden het collectieve voordeel dat behaald wordt met de inkoop van grotere volumes aan medewerkers en leden.

Dat mechanisme kan natuurlijk ook werken voor goede doelen organisaties en (sport)verenigingen. Als veel vrienden/leden van de organisatie meedoen met een actie dan kan de organisatie duizenden euro‛s bijschrijven en dat terwijl de deelnemer er zelf er ook beter van wordt. Het schoolvoorbeeld van een win/win situatie.

VOORBEELDEN

ALS

www.energievoorALS.nl,

jumbo
www.jumbo-energiedeal.nl

c1000
www.c1000-energiedeal.nl

nskiv

www.NSkiV-energie.nl

zzpbv

www.wattch.nl/zzpbv

mkb
www.mkb-energy.nl

voordeelpas

ENERGIELABEL BEDRIJFSPAND

Verplicht energielabel utiliteitsbouw
Heeft u als eigenaar bij de verkoop of verhuur van uw bedrijfspand geen definitief energielabel? Dan loopt u het risico op een boete welke kan oplopen tot €20.000. U krijgt de mogelijkheid alsnog een energielabel aan te vragen voordat u een boete krijgt.

De nieuwe regelgeving van de overheid verplicht alle kantoorgebouwen en winkelpanden in Nederland die voor verhuur beschikbaar zijn, vóór het jaar 2023 in het bezit te zijn van een energielabel C.

Hoe kunt u een C-label verkrijgen?
Graag adviseren wij u of uw bedrijfspand labelplichtig is en welke investering u kunt doen om zo voordelig mogelijk tot een C-label te komen. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar en bieden wij een volledig ontzorgpakket aan.

Verder adviseren wij u bij het afsluiten of verlengen van huurcontracten nu al de maatregelen te treffen die nodig zijn om tot een C-label te komen, zodat u en de huurder niet voor onaangename verrassingen komen te staan richting 2023.

Vraag vrijblijvend naar ons advies en zorg dat u de nieuwe regelgeving ruim op tijd voor bent.

Zijn er uitzonderingen?
Bij sommige bedrijfspanden is een energielabel niet verplicht. Denk hierbij aan bijzondere gebouwen zoals een beschermd monument of fabriekshal.

Bekijk onderstaande uitzonderingen:

 1. beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 2. gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 3. vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 4. (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 5. tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
 6. recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
 7. gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen (zoals schuren of garages);

Wilt u weten of u een verplicht energielabel nodig heeft? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wat kunt u van ons verwachten:

 1. objecten worden op locatie bezocht door een gecertificeerd EPB-adviseur;
 2. gebruiksfuncties, oppervlaktes, technische gegevens worden verzameld en gecontroleerd;
 3. het energielabel wordt opgemaakt en verwerkt conform de ISSO 75.1 en BRL9500-03;
 4. u ontvangt het energielabel digitaal (PDF-formaat);

Energielabel vanaf 2015

Per 1 januari 2015 is er van alles veranderd aan het energielabel. Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen dan een voorlopig energielabel toegestuurd. Dat label is gebaseerd op reeds bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

Als er energiebesparende maatregelen genomen zijn en u recht meent te hebben op een beter energielabel dan is het voorlopig energielabel eenvoudig aan te passen via www.energielabelvoorwoningen.nl.

Bij verkoop of verhuur moet een woning echter een definitief energielabel hebben. Dit zal vanaf 2015 gehandhaafd worden, waarbij de boete voor het ontbreken van een energieleabel ca.€ 400,- bedraagt. U krijgt een definitief energielabel door uw voorlopige energielabel te laten controleren door erkend deskundige (Wattch). Dat gaat eveneens via www.energielabelvoorwoningen.nl.

U kunt in deze website een erkend deskundige selecteren. Uiteraard staan wij hier ook tussen en wij hopen dat u voor Wattch kiest!

Wilt u weten welk label uw huis heeft dan kan dat gezontroleerd worden via www.zoekuwenergielabel.nl

Hoe-komt-u-aan-een-energielabel-voor-uw-woning

Wilt u uw voorlopig energielabel laten controleren en definitief maken neem dan contact op met Wattch. Wij zijn gecertificeerd als erkend deskundige en helpen u graag.

Komt u er niet uit of wilt u dat wij het energielabel voor u aanvragen dan kan dat. Neem hiervoor contact op met Wattch.

Voor de verhuurpunten is nog steeds een EPA label benodigd. Ook deze energielabels verzorgen wij. Neem contact op met Wattch voor meer informatie.

 

20160202-Wattch---Nieuw-bedrijfspand foto

Wattch

Lanckhorstlaan 8

2101 BD Heemstede

tel: 023 5479570   / 06 54678211

mail:info@wattch.nl

websites: www.wattch.nl, www.energie-contract.nl, www.energiebelasting-teruggave.nl

Wattch-logo-370x320

Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te veel betaalde energiebelasting van de overheid terug te krijgen. Als de feitelijke situatie afwijkt van een standaard situatie dan is het de moeite waard om te onderzoeken of u voor teruggave in aanmerking komt. Wattch doet dat graag voor u en verzorgt vervolgens deze teruggaven voor en namens een groot aantal instellingen, eigenaren, huurders en/of beheerders. Per object (en per jaar) wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een teruggave. Hieronder vindt u een aantal situaties en voorwaarden in welke geval u mogelijk energiebelasting kunt terugvragen.

 
 

Meerdere huishoudens op één gezamenlijke elektriciteitsmeter

Als er meerdere huishoudens (woningen, kantoren, bedrijfsruimten, verblijfsruimte) op één gezamenlijke elektriciteitsmeter zijn aangesloten dan komt u wellicht in aanmerking voor teruggave van heffingskorting.

Via de energienota betaalt U energiebelasting. Indien het verblijfsruimte betreft is er recht op een belastingvrije voet (heffingskorting). Energieleveranciers en de fiscus weten echter niet wat er achter de voordeur gebeurt en of er bijvoorbeeld meerdere huishoudens op één elektra-aansluiting zijn aangesloten. De energieleverancier verrekent op de energierekening maar één keer deze heffingskorting. Terwijl ook de andere huishoudens recht hebben op deze belastingvrije voet.

Een paar voorbeelden:

 • Winkel met 2 bovenwoningen, gerealiseerde teruggave ca. € 3.500,-
 • Herenhuis met 4 appartementen op één meter, gerealiseerde teruggave  € 5.100,-
 • Verzamelkantoren complex , 26 units op één meter, gerealiseerde teruggave € 14.000,-
 • Hofje met 17 woningen op één meter, gerealiseerde teruggave € 21.000,-

 
 

Teruggaaf energiebelasting meerdere meters

Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan mogelijk teruggaaf ontvangen van teveel betaalde energiebelasting. Het gaat dan met name om de levering van elektriciteit; in het geval van aardgas zal er meestal geen of beperkte teruggaaf mogelijk zijn.

 
 

Teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen

Bepaalde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) of dorpshuizen komen, onder voorwaarden en op verzoek, in aanmerking voor teruggaaf van 50% (2020) van de in rekening gebrachte energiebelasting.
Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:
◾instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
◾charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
◾algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
◾sociale instellingen
◾multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

 
 

Als men in het lopende kalenderjaar van energieleverancier wisselt

Als u van plan bent om te wisselen van energieleverancier dan raden wij aan om dat aan het einde van het kalenderjaar te doen. Als men gedurende het kalenderjaar overstapt wordt er mogelijk teveel energiebelasting in rekening gebracht.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wattch verzorgt deze teruggaven voor en namens een groot aantal instellingen, eigenaren, huurders of beheerders. Per geval(en per jaar) wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een teruggave. Wattch werkt op basis van “no cure no pay”. Dit betekent dat wij, nadat de eigenaar, (ver)huurder of beheerder het bedrag van de definitieve beschikking op haar rekening heeft ontvangen, een percentage hiervan als honorarium in rekening brengen.

Voor meer informatie en vragen kunt u zich richten tot:

 Wattch – energiezaken
mr M.A. Remmelink
0654678211
remmelink@wattch.nl

Wattch-logo-608x608

 

Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te veel betaalde energiebelasting van de overheid terug te krijgen. Als de feitelijke situatie afwijkt van een standaard situatie dan is het de moeite waard om te onderzoeken of u voor teruggave in aanmerking komt. Wattch doet dat graag voor u en verzorgt vervolgens deze teruggaven voor en namens een groot aantal instellingen, eigenaren, huurders en/of beheerders. Per object (en per jaar) wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een teruggave. Hieronder vindt u een aantal situaties en voorwaarden in welke geval u mogelijk energiebelasting kunt terugvragen.

 
 

Meerdere huishoudens op één gezamenlijke elektriciteitsmeter

Als er meerdere huishoudens (woningen, kantoren, bedrijfsruimten, verblijfsruimte) op één gezamenlijke elektriciteitsmeter zijn aangesloten dan komt u wellicht in aanmerking voor teruggave van heffingskorting.

Via de energienota betaalt U energiebelasting. Indien het verblijfsruimte betreft is er recht op een belastingvrije voet (heffingskorting). Energieleveranciers en de fiscus weten echter niet wat er achter de voordeur gebeurt en of er bijvoorbeeld meerdere huishoudens op één elektra-aansluiting zijn aangesloten. De energieleverancier verrekent op de energierekening maar één keer deze heffingskorting. Terwijl ook de andere huishoudens recht hebben op deze belastingvrije voet.

Een paar voorbeelden:

 • Winkel met 2 bovenwoningen, gerealiseerde teruggave ca. € 3.500,-
 • Herenhuis met 4 appartementen op één meter, gerealiseerde teruggave  € 5.100,-
 • Verzamelkantoren complex , 26 units op één meter, gerealiseerde teruggave € 14.000,-
 • Hofje met 17 woningen op één meter, gerealiseerde teruggave € 21.000,-

 
 

Teruggaaf energiebelasting meerdere meters

Wie twee of meer aansluitingen heeft op één WOZ-locatie, kan mogelijk teruggaaf ontvangen van teveel betaalde energiebelasting. Het gaat dan met name om de levering van elektriciteit; in het geval van aardgas zal er meestal geen of beperkte teruggaaf mogelijk zijn.

 
 

Teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen

Bepaalde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) of dorpshuizen komen, onder voorwaarden en op verzoek, in aanmerking voor teruggaaf van 50% (2020) van de in rekening gebrachte energiebelasting.
Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:
◾instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
◾charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
◾algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
◾sociale instellingen
◾multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

 
 

Als men in het lopende kalenderjaar van energieleverancier wisselt

Als u van plan bent om te wisselen van energieleverancier dan raden wij aan om dat aan het einde van het kalenderjaar te doen. Als men gedurende het kalenderjaar overstapt wordt er mogelijk teveel energiebelasting in rekening gebracht.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wattch verzorgt deze teruggaven voor en namens een groot aantal instellingen, eigenaren, huurders of beheerders. Per geval(en per jaar) wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een teruggave. Wattch werkt op basis van “no cure no pay”. Dit betekent dat wij, nadat de eigenaar, (ver)huurder of beheerder het bedrag van de definitieve beschikking op haar rekening heeft ontvangen, een percentage hiervan als honorarium in rekening brengen.

Voor meer informatie en vragen kunt u zich richten tot:

 Wattch – energiezaken
mr M.A. Remmelink
0654678211
remmelink@wattch.nl

Wattch-logo-608x608